Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

previous arrow
next arrow
Slider

Witamy na stronie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy

Szkolne aktualności

Szkolne aktualności

Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy

W okresie od 16 sierpnia 2011r. do 16 lipca 2012r. w wyremontowanym w czasie wakacji letnich Przedszkolu Samorządowym w Kadczy przebywa przez 9 godzin dziennie, od godz. 7.00 do godz. 16.00 – 45 dzieci, tj. dwa oddziały przedszkolne. Grupa 3-4-latków i 5-6-latków doskonali swoje umiejętności i zainteresowania w ramach projektu „Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój”, finansowanego ze środków UE.

Rozbudowa szkoły

Już od 1998 r., kiedy funkcję dyrektora objął Stanisław Szwarkowski, na terenie obiektów przeprowadzano co roku prace modernizacyjne. Ukoronowaniem tych działań była rozbudowa budynku Nr 1 trwająca od listopada 2010r. do sierpnia 2011r. Wtedy szkoła w sposób znaczący zmieniła swój wygląd.

Poświęcenie sztandaru

27 maja 2010 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy po raz ósmy obchodzono Rocznicę Nadania Szkole im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.Uroczystość w tym roku miała szczególny charakter, gdyż połączono ją z poświęceniem Sztandaru, który został ufundowany przez rodziców i sponsorów – przyjaciół szkoły.

Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy

W okresie od 16 sierpnia 2011r. do 16 lipca 2012r. w wyremontowanym w czasie wakacji letnich Przedszkolu Samorządowym w Kadczy przebywa przez 9 godzin dziennie, od godz. 7.00 do godz. 16.00 – 45 dzieci, tj. dwa oddziały przedszkolne. Grupa 3-4-latków i 5-6-latków doskonali swoje umiejętności i zainteresowania w ramach projektu „Wczesna edukacja – prawidłowy rozwój”, finansowanego ze środków UE.

Rozbudowa szkoły

Już od 1998 r., kiedy funkcję dyrektora objął Stanisław Szwarkowski, na terenie obiektów przeprowadzano co roku prace modernizacyjne. Ukoronowaniem tych działań była rozbudowa budynku Nr 1 trwająca od listopada 2010r. do sierpnia 2011r. Wtedy szkoła w sposób znaczący zmieniła swój wygląd.

Poświęcenie sztandaru

27 maja 2010 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy po raz ósmy obchodzono Rocznicę Nadania Szkole im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.Uroczystość w tym roku miała szczególny charakter, gdyż połączono ją z poświęceniem Sztandaru, który został ufundowany przez rodziców i sponsorów – przyjaciół szkoły.