loader image
Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

previous arrow
next arrow
Slider
Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru

27 maja 2010 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy po raz ósmy obchodzono Rocznicę Nadania Szkole im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.Uroczystość w tym roku miała szczególny charakter, gdyż połączono ją z poświęceniem Sztandaru, który został ufundowany przez rodziców i sponsorów – przyjaciół szkoły.

Podczas Mszy Św. w kościele parafialnym w Jazowsku w obecności znamienitych gości, rodziców, dyr. Zespołu Stanisława Szwarkowskiego, nauczycieli i uczniów, aktu poświęcenia Sztandaru dokonał Ks. proboszcz St. Czernecki. Wśród gości znalazły się osoby związane z Kadczą i Gminą Łącko: starosta nowosądecki Jan Golonka -absolwent SP w Kadczy, Franciszek Młynarczyk – wójt Gminy Łącko, Barbara Moryto – dyr. GOK w Łącku, Tadeusz Bugański – dyr. ZEAPO w Łącku,Zbigniew Chronowski – radny wsi, Jan Trzajna – sołtys wsi.

Po ceremonii kościelnej uczniowie zaprezentowali w szkole program słowno-muzyczny „Wszystko postawiłem na Maryję” oraz wystawili sztukę „Burza w teatrze”.

Przemówienie Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

Jest to szczególny dzień w życiu naszej szkoły. Chcemy swoją obecnością w dniu dzisiejszym dać świadectwo naszego hołdu dla Prymasa Tysiąclecia, ale i równocześnie podsumować pewien etap w działalności naszej społeczności lokalnej -dzień poświęcenia sztandaru naszego patrona.

Kiedy 29 maja 2002r. nasza szkoła otrzymała imię Kard. Stefana Wyszyńskiego nie było możliwości finansowych na zrealizowanie tego zadania. Cieszyliśmy się ogromnie z ufundowanej tablicy pamiątkowej, napisu na budynku szkolnym. Największą jednak radością i zaszczytem było otrzymanie imienia i praca z Patronem ta w wymiarze wychowawczym i ta w wymiarze zewnętrznych działań: Urządzona została Izba Pamięci, organizowane były kolejne rocznice nadania imienia , kontynuowaliśmy zapoczątkowany w roku milenijnym Zlot o zasięgu gminnym pod hasłem Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu – którego celem jest odwiedzanie miejsc związanych z kultem religijnym na terenie Gminy Łącko, poznanie malowniczych zakątków naszej Małej Ojczyzny. W zlotach organizowanych przez nas dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów brały również udział szkoły imienniczki z Nowego Sącza, Przysietnicy. Zloty cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z naszej gminy i co roku skupiają ok. 100uczestników. W tym roku szkolnym w X zlocie, który się odbył 6 października 2009r. wzięło udział ponad 100 uczestników. a finał zlotu odbył się na obiekcie sportowym ORLIK w Jazowsku. W podsumowaniu zlotu uczestniczył Pan Starosta Jan Golonka i Wójt Gminy Łącko Pan Franciszek Młynarczyk, który uczestniczył w podsumowaniach wszystkich Zlotów. Panie Wójcie jesteśmy wszyscy za to ogromnie wdzięczni.

Owocem dobrej pracy wychowawczej nauczycieli i ks. katechety jest powołanie w 2007r. w czasie obchodów V rocznicy nadania szkole imienia Szkolnego Koła Caritas. Nasza szkoła również należy do diecezjalnej Rodziny Szkół Świętych i Błogosławionych powołanej przez Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej bpa Wiktora Skorca, aktywnie uczestnicząc przez swoich przedstawicieli w okolicznościowych spotkaniach. Bierzemy również udział w Ogólnopolskich pielgrzymkach szkół noszących imię kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze. W dniu 19 maja bieżącego roku ze względu na trudną sytuację powodziową musieliśmy zrezygnować z uczestnictwa w III kolejnej pielgrzymce.

Wszystkie te działania są wykonywane wspólnym wysiłkiem uczniów i nauczycieli przy bardzo dużym wsparciu ze strony księży katechetów pracujących w naszej parafii oraz pełnej akceptacji rodziców.

Rok 2006 to początek działalności obecnej przewodniczącej Rady Rodziców Pani Bożeny Tomasiak i nowy impuls do działania związanego z naszym patronem. Pamiętam ten dzień doskonale kiedy po wizycie w Izbie Patrona nowej przewodniczącej Rady Rodziców padły znaczące słowa : Dyrektorze zbieramy pieniądze na sztandar – szukamy sponsorów. Pomysł wykonania sztandaru zyskał pełną akceptację nie tylko z mojej strony ale również przede wszystkim akceptację rodziców a także nauczycieli. Powoli i systematycznie gromadziliśmy środki finansowe z dobrowolnych wpłat indywidualnych darczyńców na koncie bankowym. Jednymi z pierwszych ofiarodawców byli Pan Wójt Gminy Łącko i Prezes Łąckiego Banku Spółdzielczego Pani Maria Rysiewicz. W akcję zbiórki pieniędzy włączyli się uczniowie – członkowie koła teatralnego i grupy kolędniczej „Pastuszki”, którzy środki finansowe uzyskane z nagród za czołowe miejsca zdobyte na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim ofiarowali na wykonanie sztandaru.

Do grupy ofiarodawców dołączyła również Rada Pedagogiczna wraz z pracownicami obsługi szkoły oraz ksiądz katecheta. Systematycznie powiększało się grono darczyńców -osób, które pozytywnie oceniają i doceniają pracę wychowawczą szkoły w środowisku. I to właśnie dzięki nim możemy dzisiaj w obecności wizerunku naszego patrona szczycić się pięknym sztandarem, który stanowi dopełnienie symboliki związanej z postacią naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu dzisiejszym zostało wypowiedzianych wiele ważnych słów o Prymasie Tysiąclecia. Pozwolę sobie zacytować najpiękniejsze świadectwo – i najbardziej znaczące – które dał o kardynale Stefanie Wyszyńskim Jan Paweł II: „Zawsze byłem przekonany, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momencie dziejów Ojczyzny i Kościoła… Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości i dziękowałem za nie Bogu jako za łaskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że „taką moc dał Człowiekowi…”
Fragment listu Ojca Świętego Jana Pawła II do Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski Watykan, 30 października 1979 r

I my chcemy dziękować Bogu za moc i mądrość, którą dał nasz Patron ludziom i chcemy czerpać nadzieje, że jego wstawiennictwo przed Bogiem będzie skuteczne w zachowaniu wiary i miłości do Chrystusa i Ojczyzny i dziś, i jutro, i na zawsze.

Dziękuję za uwagę

Szanowni Państwo pozwólcie, że teraz w symboliczny sposób wyrażę wdzięczność naszym darczyńcom wręczając im podziękowania za wkład finansowy w ufundowanie sztandaru.

Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content