loader image
Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

previous arrow
next arrow
Slider
Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

7Psycholog szkolny: mgr Aleksandra Gabryś

 

Do zadań psychologa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kadczy należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 

 

TYGODNIOWY CZAS PRACY PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

PONIEDZIAŁEK – 5 godz.: godz. 10:30 – 15:30 w tym:

1 godz. zajęcia terapeutyczne/ rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne / na godzinie czwartek

ŚRODA– 6 godz.: godz. 7:45- 13:45; w tym:

1 godz. zajęcia terapeutyczne/ rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne/ na godzinie pierwszej

oraz dodatkowa godzina dostępności / konsultacje: godz. 13.45 – 14.45

Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content