loader image
Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

Witamy na stronie naszej szkoły!

Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej szkoły.

previous arrow
next arrow
Slider
Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Kadczy na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Kadczy na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2023 Wójta Gminy Łącko z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024, Przedszkole Samorządowe w Kadczy rozpoczyna rekrutację:

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego:                                                         

Do 13  lutego 2023 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Kadczy;
(odbiór deklaracji w u wychowawczyni  dzieci przedszkolnych lub kancelarii szkoły)

Od 13 lutego 2023 r.- składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola na  WOLNE MIEJSCA.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.02.-10.03.2023 r. 11.04.-14.04.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 13.03.-17.03.2023 r. 17.04.-20.04.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 27.03.2023 r. do 21.04.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 31.03.2023 r. do 25.04.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 04.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów – 1 punkt.

Pierwszy etap rekrutacyjny

Kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko, ustala się następujące kryteria:

Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium.
1. Dziecko w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

25

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego lub wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
w szkole.
2. Oboje rodzice/ opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

20

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach Dokument potwierdzający spełnianie kryterium.
3. Jedno z rodziców / opiekunów prawnych  wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczy się         w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

15

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
4. Kandydat posiada rodzeństwo kontynuujące edukację w tym przedszkolu , oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpłynął wniosek       o przyjęcie jego rodzeństwa

10

Pisemne oświadczenie rodzica o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata              w tym przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego/szkole
5. Dana placówka znajduje                 się w pobliżu miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego.

5

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania.

75

Załączniki:

  1. Wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :
  2. Oświadczenie o wielodzietności
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  4. Wynikające z Uchwały Rady Gminy w Łącku:
  5. Zał. do kryterium nr 1.
  6. Zał. do kryterium nr 2.
  7. Zał. do kryterium nr 3.
  8. Zał. do kryterium nr 4.
  9. Zał. do kryterium nr 5.

Wnioski wraz z załącznikami   można pobrać w kancelarii szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.zspkadcza.iaw.pl  (zakładka Rekrutacja  2023/2024)

                          Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kadczy
Stanisław Szwarkowski

 

Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Skip to content