J. polski J. polski
-
Cebula Aleksandra

Matematyka Matematyka
-

J. polski J. polski
-

J. angielski J. angielski
-

J. polski J. polski
-

J. polski J. polski
-

Historia Historia
-

Matematyka Matematyka
-

J. polski J. polski
-

Chemia Chemia
-
Klag Elżbieta

WF WF
-

Religia Religia
-
Rapacz Piotr

Plastyka Plastyka
-

Biologia Biologia
-

WOS WOS
-
Dziedzic Krystyna

Matematyka Matematyka
-

Historia Historia
-

WDŻ WDŻ
-

Geografia Geografia
-

WF WF
-

Matematyka Matematyka
-
Dziedzic Krystyna

WDŻ WDŻ
-

WF WF
-

Technika Technika
-

Religia Religia
-

J. angielski J. angielski
-

WF WF
-

WF WF
-

Fizyka Fizyka
-

Informatyka Informatyka
-
Dziedzic Krystyna

Historia Historia
-
Dziedzic Krystyna

Zaj. z wych. Zaj. z wych.
-

Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
-
12:30 - 15:30

Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
-
12:30 - 15:00

Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
-
12:30 - 15:30

J. angielski J. angielski
-
12:30 - 15:30

Religia Religia
-
12:30 - 15:30

Edukacja informatyczna Edukacja informatyczna
-
12:30 -15:30